نوشته‌ها

تاریخچه ساخت پیتزا

تاریخچه ساخت پیتزا

تاریخچه ساخت اولین پیتزا ها شاید به دوران ساسانی باز می گردد ,که سرباز های آن دوران با استفاده از سپر خود اقدام و ساخت غذایی با شکل و شمایل پیتزا می کردند.
ادامه مطلب …