تکمیل سازی پروژه خیره کوثر

تکمیل سازی پروژه خیره کوثر

ساخت کابینت زمینی و هوایی توسط شرکت آلفا استیل غلامی جهت آماده سازی آشپزخانه خیره کوثر در تهران
اسفند سال ۱۳۹۷

تجهیز آشپزخانه آب و فاضلاب تهران

تجهیز آشپزخانه آب و فاضلاب تهران

تجهیز کابینت ها و هود آشپزخانه آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران توسط شرکت آلفا استیل غلامی ادامه مطلب …

راه اندازی رستوران در گنبد کاووس

راه اندازی رستوران در گنبد کاووس

راه اندازی رستوران  آقای مهندس گرگانی عزیز در شهر  گنبد کاووس توسط شرکت آلفا استیل غلامی
ادامه مطلب …

تجهیز و راه اندازی رستوران محمدرضا در کرج توسط شرکت آلفا استیل غلامی

راه اندازی رستوران محمدرضا در کرج تجهیز شده از دستگاه های به روز
ادامه مطلب …