نوشته‌ها

تکمیل سازی پروژه خیره کوثر

تکمیل سازی پروژه خیره کوثر

ساخت کابینت زمینی و هوایی توسط شرکت آلفا استیل غلامی جهت آماده سازی آشپزخانه خیره کوثر در تهران
اسفند سال ۱۳۹۷