نوشته‌ها

تاریخچه پیتزا

تاریخچه پیتزا

 

تاریخ پیتزا از دوران باستان آغاز می شود
زمانی که فرهنگ های مختلف باستانی با قرار دادن چاشنی ها و ادویه های مختلف روی خمیر پهن شده بر سنگ داغ نوعی از غذای خود را طبخ می کردند.

ادامه مطلب …

تاریخچه ساخت پیتزا

تاریخچه ساخت پیتزا

تاریخچه ساخت اولین پیتزا ها شاید به دوران ساسانی باز می گردد ,که سرباز های آن دوران با استفاده از سپر خود اقدام و ساخت غذایی با شکل و شمایل پیتزا می کردند.
ادامه مطلب …